Ako žiť v Novej realite

 

Je potrebné zbaviť sa všetkých ľudských obmedzení a pút, teda nečistoty a marazmu a tým vykvitnúť v duchovnú - božskú bytosť v pravom zmysle slova.

To znamená, že sa musíme vrátiť k tým najzákladnejším aspektom našej prirodzenosti, ktorými sú bezpochyby - prirodzená láska a úcta k sebe samému a celému stvoreniu.

Sme stvorení z lásky, to znamená, že celé naše telo - všetky bunky nášho tela fungujú na základe božej lásky bez toho, že by sme si to vôbec uvedomovali. Naše bunky v orgánoch fungujú na základe prirodzenej lásky nechodia si oddýchnuť, naše srdce bezprestajne pracuje poháňané energiou lásky. Myslíte si, že by naše telo mohlo fungovať bez láskyplnej energie? Keďže dýchame, prirodzene vdychujeme lásku. Možno málokto vie, že DYCH je DUCH a Duch je láska. Duch je prirodzená energia lásky, v ktorom žijeme, pohybujeme a sa a fungujeme. Bez dychu -  Ducha - čiže lásky by sme neexistovali.

A tu sme prišli práve k nášmu fatálnemu problému.

Naša nečistá myseľ nám to kazí, bráni nám fungovať a existovať v bezpodmienečnej láske. Pokiaľ človek svoju myseľ neovláda a stotožňuje sa s jej obsahom, stáva sa otrokom svojej mysle. Preto nevie nič o slobode a blaženosti ukrytej v jeho srdci. Tieto problematické rysy sa nachádzajú hlavne v spôsobe života západného človeka, predovšetkým v honbe za neustálym uspokojovaním najrôznejších žiadostí mysle.

V takejto situácii, keď myslenie, cítenie, egoistické chcenie nie sú harmonicky rozložené, v čase súčastnej transformácie budú nadmerne umocnené a zhmotnené vytriskujúcou duchovnou silou zo Zdroja. To znamená, že môžu viesť k nepriaznivým psychickým a fyzickým dôsledkom, tzn. k ťažkým poškodeniam fyzického, mentálneho i emocionálneho tela.

Keď človek pripustí inú možnosť fungovania a to doviesť myseľ späť k svojmu zdroju a pôvodu - ponoriť ju do srdca, do tej prirodzenej nádhery a blaženosti, spojiť sa s duchom a začať plniť na Zemi svoje poslanie, začnú sa meniť postoje  človeka, čím sa začne meniť aj vedomie človeka, čo je kľúčovou otázkou ľudského života.

Škola dotyku Ducha a Duše vám dá potrebné poznanie a ukáže ako žiť a tvoriť zo srdca.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                      

Základný Pilier

Pokus

27.08.2017 12:18
ahoj pokus