Prebudenie. Nová realita.

 - máme nekonečný potenciál, sme viacej, než vieme že sme

 

    Vítame vás na našej web stránke, nazvanej  Nová realita a Prebudenie. Radi by sme vám sprostredkovali informácie týkajúce sa ľudí a ľudskej existencie tu na Zemi v tom najhlbšom a zároveň  najširšom meradle. Dôvodom na vytvorenie tejto stránky nie je len, aby sa vám – nám lepšie žilo, ale aby sme žili uvedomelý - naplnený život to znamená, aby sme konečne v tomto živote otvorili naplno svoj nekonečný potenciál.

   

Sme si vedomí, že na internete, v médiách a knihách, časopisoch  je obrovské množstvo informácií tohto typu, ich spoločným znakom je však ich neúplnosť, alebo dogmatizmus, samozrejme aj to, že si vzájomne odporujú a tým zneisťujú človeka na jeho ceste za pravdou. Našim zámerom je nielen vytvoriť stránku ucelených informácií - poznaní, potrebných pre naplnený život v novej realite, ale poskytnúť vám aj priestor na stretávanie sa za účelom vypočutia prednášok na zaujímavé témy, besedovanie, zdieľanie prežívaného, poskytnúť teda duchovné vzdelávanie sa aj zážitkovou formou a tiež zastrešiť najvyššie duchovné vzdelanie otvorením Školy dotyku Ducha a Duše.

    Transformácia – nová realita

Bude to už päť rokov, odkedy sa intenzívne prostredníctvom internetu a medzi ľuďmi šírili informácie o prichádzajúcej transformácii, o zmene vo vesmíre, o zmene na planéte Zem, ktorá sa nás mala bytostne dotknúť .... Potom nastal ten decembrový deň a mnohí ľudia prežili vo svojom vnútri sklamanie. Zmena, ktorá nastala nebola totiž viditeľná, nezotmelo sa, neboli zničujúce mrazy, neprišli medzi nás mimozemšťania a zdalo sa, že všetko pokračuje po starom... mnohí sa právom pýtali – čo sa stalo, keď sa nič nestalo?

    Na Zemi však naozaj došlo k zmene. Zem zvýšila svoju vibráciu, čo vyžaduje aj od nás, aby sme zvyšovali vlastnú vibráciu. Pravda je, že táto zmena, jej predmet, obsah, či rozmer, nie je bežne viditeľná ( tak ako sme zvyknutí veci vidieť) je však silne citeľná. Dotýka sa každého, aj toho, kto ju neguje, nechce vidieť ani cítiť, každý je totiž vibráciou Zeme tlačený k tomu, aby nastúpil na cestu zmeny – smerom k zvýšeniu svojej vibrácie a k nájdeniu a očisteniu diamantu, ktorý každý z nás nosíme v sebe. Keďže je známe, že človek reaguje a podvoľuje sa zmene väčšinou len vtedy, keď je k tomu donútený, deje sa tak prostredníctvom tlaku niektorých činiteľov, ktorým sú napríklad: - problémy vo vzťahoch – s rodičmi, partnermi, deťmi, priateľmi, kolegami v práci, ba aj cudzími ľuďmi na ulici, ak nedôjde k zmene, prichádza strata zamestnania, pracovných príležitostí, hmotného zabezpečenia – strata majetku atď.. a keď ani to nepostačí na uvedomenie si potreby zmeny svojho správania, príde na rad bolesť a choroba.. Zažívať takéto veci však už naozaj nemusíme, stačí začať na sebe pracovať, poznať, uvedomiť si súvislosti a mať vôľu od základu  zmeniť svoj zastaralý štýl života, tak, ako ho poznáme.

    Dôkazom pozitívneho vplyvu dopadajúcej vysoko vibračnej energie na našu Planétu je, že sa dejú viditeľné zmeny. Tí, ktorí to pochopili a zodpovedne spolutvoria transformáciu našej planéty a spoločnosti, začínajú žiť vo väčšej hojnosti vo všetkých oblastiach života, začínajú sa prebúdzať a vytvárať novú realitu svojho života.

     Jediná cesta k naplnenému životu vedie cez prijatie poznania a súhrnu vedomostí o zákonitostiach vesmíru, ktorého sme všetci súčasťou a cez poznanie „vesmíru v nás“, teda vďaka poznaniu seba a návratu k sebe ako k čistej bytosti môže dôjsť k zmene našich limitujúcich presvedčení a postojov, k zmene našich osobných nastavení, a následne k zmene nášho vyžarovania, a toho ako sa cítime, čo priamo ovplyvňuje to, ako sa máme.

    Úžasné je, že v dôsledku našej zmeny sa začnú meniť životy našich blízkych, spoločenstiev, ktoré vytvárame a postupne celej spoločnosti, planéty, vesmíru... dobro totiž nemá hranice :).

Všetci, ktorí sme na tejto ceste vieme, že bez vnútornej práce na sebe, bez uvedomenia vlastnej duchovnej podstaty nedokážeme zmeniť zastaraný životný štýl a  tvoriť novú realitu. Čakať, že to miesto nás niekto urobí, že to príde samo, alebo to odkladať, je len stratou času.

    Preto sme vytvorili túto stránku a pozývame vás k jej čítaniu a sledovaniu, taktiež na naše piatkové stretnutia s meditáciou, kde vám bude odovzdávané vzácne poznanie, vďaka ktorému dosiahnete uvedomenie potrebné k transformácii vedomia, jeho rozšíreniu a tým k duchovnému vzostupu. Ľudia, ktorí budú pripravení a budú cítiť, že ich naplnením je cesta k čírej mysli a majstrovstvu, budú môcť absolvovať aj najvyšší stupeň duchovného vzdelania a to Školu dotyku Ducha a Duše – viď. info týkajúce sa Školy.

Podrobnejšie info o prebúdzaní a novej realite, ktorú môžete tvoriť nájdete v jednotlivých stĺpcoch našej stránky.

 

Katarína

 

 

Aktuality :

 

- Piatkové stretnutie s meditáciou - 28.4.2017 o 17,00 hod. na Jeséniovej 38 v Bratislave - viď. Piatkové aktuálne stretnutie

 

Prijímame prihlášky do Školy dotyku Ducha a Duše, ponúkame duchovné vzdelávanie v dvoch úrovniach   : 1. úroveň Školy - klasická v Bratislave, potom 1. úroveň Školy - rozšírená v Modre Harmónii a 2. úroveň  Školy pre pokročilých absolventov 1. úrovne.

 

- Škola dotyku Ducha a Duše v klasickej forme v Bratislave, 1. úroveň Školy - 6 seminárov, každý v trvaní 5 hodín, na Tbiliskej 5 v Bratislave - viď. pozvánka do Školy -  pripravujeme otvoriť 1. seminár Školy, nech sa páči, prihláste sa, vaša duša sa nekonečne poteší :)

- Škola dotyku Ducha a Duše v intezívnejšej forme v Modre - Harmónii, 1. úroveň Školy - tri víkendy - každý počnúc sobotou od 10,00 hod. do nedele do 15,00 hod. na chate v Harmónii - viď. pozvánka do Školy - zbierame prihlášky

- Otvárame Školu dotyku Ducha a Duše so špeciálnym zameraním na čistenie karmy v Modre - Harmónii, 2. pokročilá úroveň Školy - šesť víkendov - každý počnúc sobotou od 10,00 hod. do nedele do 15,00 hod. na chate v Harmónii - viď. pozvánka do Školy - zbierame prihlášky

 

- BESEDA pre vnímavých ľudí na tému :

Môžete aj vy vystúpiť z problémov vášho života a presvietiť ho

 svetlom vašej láskavej duše

11.5.2017 o 18,00 hod. v Dome Techniky v Bratislave

 

- VÝZVA ! Nenechajme si tvoriť realitu, tvorme si ju sami!

Prečítajte si o celom tajomstve tvorenia reality.

Celú výzvu prečítajte v stĺpci Život v novej realite.

 

Cieľ našej stránky a činnosti zabalený do poézie :

 

Uvedomenie

 

Si čistá

bez poškvrny,

nepopísaný list papiera

 

Si v sebe

a istá

si tá, čo nezomiera

 

Si zdroj

lásky pre seba,

rozliaty pre mnohých

 

Si myseľ

čistá, tvoríš už pomyslením snovým

 

Si poznanie -

svietiš,

iskry pravdy z Teba plynú

 

Si vedomie

i Zeme

stúpaš rýchlo, nečistí Ťa minú

 

Si telo

odeté v duchu,

predurčené na radostnú púť

 

Si slobodná

zbavená všetkých ľudských obmedzení

a pút

 

Si Boh

tak ním buď :)